<

Tuesday, 6 December 2011

Lembaran Kerja Kata Ganti Nama Diri Pertama dan Kedua

Nyanyian Kata Ganti Nama Diri

  1. Murid-murid menyebut kata ganti nama diri dan membaca seni kata lagu.
  2. Guru membimbing murid menyanyikan lagu mengikut melodi lagu "Twinkle Twinkle Little Star".
  3. Murid-murid menyebut dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua yang lain dalam seni  kata lagu.
  4. Murid-murid cuba mengisi ruangan kosong dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua.